PAPÍROVÁ KRAJKA - práce s multi-grid

22.01.2014 21:59

Sobota 8. února - od 9.00 hodin

Co Vás čeká v ateliéru?

Na rozdíl od předešlého kurzu je tento zaměřen  na tvorbu převážně s mřížkou multi-grid.

Různé techniky s papírem, obkreslování, vytlačování, dírkování, vykrajování a stříhání, několik způsobů malování, budou demonstrovány na již vyhotovených projektech. Důraz bude kladen na samotnou tvorbu s mřížkou. Pro techniku papírové krajky budete používat šedý, průsvitný pergamenový papír jako základní materiál a potřebné nástroje.